Iskolaválasztás – Gondolatok a pedagógustól

kotelezo-iskola-225x150Iskolaválasztás előtt áll a gyermeked? Rengeteg iskola, rengeteg választás lehetőség….

Többször segített egy-egy beszélgetés anyukákkal, akiknek már volt tapasztalata. Nálunk végül a lehető legjobban sikerült megoldani a helyzetet és azóta nekem is alakult a véleményem a témában. Ezért örültem meg nagyon Margó levelének, aki óvónő, tanítónő, pszichológiai háttértudással és sok tapasztalattal rendelkező háromgyerekes édesanya. Nagyon jól összefoglalja, amit érdemes átgondolnunk ebben a helyzetben nekünk, Anyukáknak!
“Minden évben együttérzéssel figyelem a szülők szorongó iskolakeresését. Ehhez szeretnék néhány gondolattal segítséget nyújtani.
A gyermek személyisége és az iskola irányultsága felől egyaránt érdemes megközelíteni az iskolaválasztást.
altalanos-iskolai-beiratas-2014-182x150Az első négy év benyomásai, lenyomatai a gyerekek tűrőképességét, hozzáállását nagy mértékben meghatározzák.
Három gyerekesként és nem utolsó sorban pedagógusként az a tapasztalatom, hogy alsó tagozaton még elsődleges szempont, hogy maximálisan elfogadó, empatikus, rugalmas, elsőként a gyerekek érdekeit szem előtt tartó, türelmes, differenciálni tudó, a gyerekek egyéniségét megismerni képes, toleráns tanítókat, és nem feltétlenül iskolát kell választani. Nyilván mindenki számára más és más személyiség az, ami a szimpatikus, tehát a gyerekeinket kell ismernünk ahhoz, hogy tudjuk, számukra melyik lenne a megfelelő pedagógus a kiszemeltek közül. A gyerekek megérzéseit is érdemes figyelnünk, és ez segít a döntésben. Én részemről a benyomásaimat figyeltem minden esetben, és sokkal fontosabb volt számomra, hogy érzelmileg, lelkileg megfelelő közegben legyenek a gyerekeim, mert ez az alap a feltétele annak, hogy tudjanak teljesíteni is.
Az eleve szorongó, stresszes gyerek alulteljesít. A kudarc elveszi a kedvét. Alulmotiválttá válik. Ez akár pszichoszomatikus tünetekig is elvezethet. Ha láthatóan lassabb fejlődésű, esetlegesen vannak elmaradásai, kell találnunk számára örömforrást, ami támogatja az önbizalmát. És olyan pedagógust, aki türelemmel kivárja az apró lépésekben történő fejlődését.
Minden gyerek más. Ezért nem feltétlenül ugyanaz válik be, mert ki-ki más iskolát, más személyiséget bír el maga körül. Minden esetben a gyerekek lelki alkatát, érzelmi érettségét, és képességeit kell figyelni. Nyilvánvaló, hogy nem lehet érett minden területen egyforma mértékben egy iskolába kerülő kisgyerek. Érdemes megfigyelni, mely az a terület, amelyben még érésre van szüksége. De az éréshez időt, tevékenységet kell biztosítani. Nem szabad ebben sürgetni. Hagyni őt ismételni, ugyanazt a tevékenységet, sokszor. Minél több mozgásos tevékenységre kell lehetőséget adni, és emellett önálló elmélyülésre is sok időt kell biztostani. Hagyni kell történni vele a dolgokat. Hagyni tapasztalni. Emellett támaszként mellette állni, segíteni. Mindemellett fontos megtanítani, hogy vállalnia kell a tetteiért a következményeket.
Ahány ember, annyi féle véleményt fog mondani az iskolákról, óvodákról. Érdemes ellátogatni az intézménybe, “szagáról” közvetlenül megítélni a közeget. Személyesen megismerni a leendő tanítókat.
iskolanyitogato-2015-16-225x150Mindezek figyelembevétele mellett az iskolaválasztás szempontjai közt szerepelhet az, ha testvérek is vannak. A közelség. A tagozat.
A gyerekek életkorának legmegfelelőbb az, ha művészeti tevékenységgel és/vagy mozgással kapcsolatos tagozatot választunk. Az által rengeteg képességük alakul, komplexen fejlődnek, és ez kihat a figyelem, az idegrendszer, a kitartás és sok egyéb, az érettséget meghatározó tényező, de az értelmi képességek fejlődésére is. Nyilván egy ének, vagy rajz, stb. tagozatos osztályba olyan gyereket íratunk, akiknek érdeklődése arra a művészeti tevékenységre irányul. Ez nem kell, hogy már kialakult képességeket jelentsen, hiszen az iskola fogja azokat fejleszteni. Elegendő a fokozott érdeklődés, és ha a gyerek láthatóan szívesebben végzi azt a tevékenységet, (amitől nyilván már fejlődik is), tehát fogékonyabb, mint más területtel kapcsolatban. Ez nem utolsó sorban lehetőség a sikerélmény forrására. A gyerek irányultsága tehát segít abban, hogy mely iskolákban érdemes körülnézni.
A szülők előszeretettel íratják nyelvi tagozatra a gyermeküket. Fontos tudni, hogy két tanítási nyelvű iskolába csak olyan gyereket szabad íratni, akinek semmiféle részképességproblémája nincsen, aki jó tempójú, teherbíró, jó koncentrációjú, akinek nem volt megkésett beszédfejlődése, nincs diszlexia gyanú vele kapcsolatban, aki önálló, fejlett a cselekvési intelligenciája…
A Szülők nyilván a legjobbat akarják a gyereküknek. Akkor viszont az adott gyerek számára legjobb döntést kell hozni. Soha nem a vélt, vagy valós társadalmi normáknak megfelelően, nem az állítólagosan jó hírű iskolába kell íratnunk, hanem a gyerekünk elfogadása által, a neki legjobb, legmegfelelőbb módon kell döntenünk.”
Szerző: Polgárné Gyaraki Margit (Margó)
iskolavalasztas-Polgarne-Gyaraki-Margit-150x150

Margóról:
“Az óvónőképző elvégzése után pszichológus szerettem volna lenni, de végül, az osztályfőnököm rábeszélésére tanítóképzőbe mentem, mert akkoriban felvetődött, hogy létrehoznak óvodaiskolát, ahol végigvihettem volna a gyerekeket. Ez kísérleti jelleggel üzemelt pár évig, majd nem valósult meg. Ám én időközben főállású anya lettem. A gyerekek nevelése mellett rengeteget korrepetáltam, fejlesztettem, és ami fellelhető pszichológia, annak nagy részét az évek során elolvastam, előadásokat hallgattam, és nem csak a magam épülésére, hanem mások megismerésére és a gyerekek megismerésére és megsegítésére használom a tudásom ma is… Rendkívüli mértékben érdekelnek az emberek, a személyiségjegyek. Ezek mellett 14 év zenei előképzettséggel és ének tanítói kiegészítő végzettséggel zeneovi foglalkozásokat is tartottam, sok mozgással, fejlesztő játékkal, de leginkább élményszerűen. A tudásomat és a kreativitásomat igyekszem játékosan a kicsik számára átadni.”