Erzsébet program 2015. – Nagycsaládosok üdülésére

erzsebetprogramIsmét meghirdette a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a nagycsaládosok üdülési támogatására szóló pályázatát. Az Erzsébet program keretében meghirdetett pályázat lehetőséget biztosít egy remek nyaralásra az egész család számára. Pályázni 2015. február 12-től lehet, elektronikusan a www.erzsebetprogram.hu oldalon.
Előzetesen már lehet tájékozódni a benyújtás feltételeiről az Erzsébet-program weboldalán!

Részvételi feltételek
A pályázatban részt vehetnek olyan családok akik,
3 vagy annál több -20. életévüket a pályázat benyújtása napján be nem töltött- gyermeket nevelnek saját háztartásukban, és utánuk családi pótlékra jogosultak,
ahol az egy főre jutó rendszeres havi netto jövedelem nem haladja meg az érvényes minimálbért -2015. január 1-től 105.000Ft-tot-. A havi jövedelemnek tartalmaznia kell a netto munkabért, nyugdíjat, rendszeres családtámogatási és szociális juttatásokat.
Önerő
Elnyert támogatás esetén:
a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a14. életévét már betöltött gyermeke 5 000 Ft/fő önerő befizetésével;
a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2 500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat is.
Pályázat módja
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. Egy család egy pályázatot adhat be.
Mellékletként letölthető formanyomtatványon munkáltatói igazolást / ellátásról szóló nyilatkozatot kell benyújtani, csatolni az alábbiak szerint:
A pályázat letölthető mellékleteit a www.erzsebetprogram.hu oldalról lehet letölteni és kizárólag ezen a formanyomtatványon lehet beadni. A mellékleteket ki kell tölteni, aláírni és digitalizált formában (scannelve jpeg / png formátumban, max. 1MB méretben) kell feltölteni.
A hibásan, hiányosan kitöltött, melléklet nélkül vagy határidő után (2015. március 12-ig)beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. Az érvénytelen pályázatok pótlására nincs lehetőség.
A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e- mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 12. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 12.
Pályázó a pályázat aktiválását követően azonosító számot kap.
A Pályázó a pályázat elbírálásáról az aktiválást követő 30 munkanapon belül e-mailen tájékoztatást kap.
Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a pályázat benyújtásakor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára.
Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, első sorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
A pályázat a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. március 12-ig áll fenn.
A támogatás kizárólag az üdülésre vonatkozik, a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett elsősorban állami üdülőkben, de nem terjed ki az utazásra.
Az elnyert üdülést legkésőbb 2015. december 31-ig meg kell kezdeni. Amennyiben ez nem történik meg a támogatás érvényét veszti, a befizetett önerő nem kerül visszafizetésre.
A tájékoztatás nem teljeskörű, további információ a www.erzsebetprogram.hu oldalon.